Okexchain (OKT )

08/07/2021
Okexchain sắp chạy phase 2,trong phase này các dự án phải đăng ký với okexchain, phải được audit và review code từ okex mới được kết nối với mạng okexchain tránh tình trạng rugbull ngay từ ban đầu.


Các dự án đang được vote trên okexchain
Các nhân mình đang theo pandaswap vì có liên hệ tốt với đôi ngũ dự án…
Giá đỉnh OKT 250$ giá hiện tại ~ 53 $ , theo nhận định khi okexchain khởi chạy + thị trường hồi phục giá OKT có thể quay lại mốc 150$ dễ dàng…
Các mục trong này sẽ tìm hiểu các dự án và hệ sinh thái okexchain
Các dự án có thể sắp chạy ở link :
https://hackerlink.io/en/grant/OKExChain/1

2 Likes

Sếp viết hay quá, mai mốt nhớ phát thưởng cho em nha.