Chào mừng đến với Nhatkycoin

CHÀO MỪNG CÁC BẠN THAM GIA NHATKYCOIN

  • Dành cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu thị trường crypto
  • Tập hợp thông tin thị trường từ các bên , Ghi nhận từng bước chuyển đổi của thị trường tâm lý , tiên đoán
  • Là nơi đóng góp chia sẻ các góc nhìn cá nhân , tổ chức trong thị trường
  • Mỗi cá nhân có thể tự tạo cho mình một nhật ký giao dịch , tham khảo góc nhìn,chiến lược giao dịch của từng cá nhân , rút kinh nghiệm hoàn thiện chiến lược đầu tư
    Mọi nội dung đóng góp đêu từ đội ngũ admin tìm hiểu , tổng hợp từ các nhóm, member có đóng góp bổ ích cho cộng đồng sẽ được ghi nhận và có những phần thưởng khích lệ
    Hiện tại mình sẽ sử dụng pandaswap token (PND) để airdrop cho những bài viết tốt giúp ích cho mọi người
    Bọn mình hi vọng diễn đàn là nơi ghi nhân laị từng bước phát triển của thị trường crypto ở VIETNAM

Bạn có thể muốn đóng chủ đề này thông qua quản trị viên :wrench: (ở phía trên bên phải và phía dưới), để các câu trả lời không bị dồn vào một thông báo.